26 Mayıs 2014 Pazartesi

Sosyal Bilgiler


Bir bilim alanı ve bir sistem olarak eğitimde araştırma ve incelemeyi gerektiren, çözüm bekleyen birçok sorun bulunmaktadır. Eğitimi bilimsel yönden güçlendirmek ve sistem olarak etkili kılabilmek için, öncelikle sorunların bilinmesi, tanımlanması ve çözümleri için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.
         Eğitim sisteminin belirli bir dönemde karşılaştığı sorunlar, o döneme ait bir takım şartlar; siyasî, sosyal, ekonomik ve kültürel faktörlerin etkisiyle meydana geldiği gibi bunlar geçmiş ve gelecek dönemlerle de ilişkili bulunmaktadır. Bu sebeple eğitim sistemindeki sorunlara ilişkin inceleme ve değerlendirmelerin tarihî bir perspektif içinde ve değişik yönlerden ele alınması gereklidir.
         Günümüzde, bütün eğitim politikalarında, eğitim - öğretim kurumlarının ihtiyaç duyduğu ideal eğitimin nasıl gerçekleştirilebileceği konusu tartışılmaktadır. Gelişme ve değişmeler ışığında çağın şartlarına uygun olarak, eğitimin dayandığı teorik temeller yeniden değerlendirilmekte, program, yöntem ve süreçlerde yenilikler yapılmaktadır. Son zamanlarda, ülkemizde olduğu gibi birçok ülkenin eğitim sistemlerinde köklü değişiklikler yapılması da bu görüşü doğrulamaktadır.
         Ülkemizde, eğitim yönetimi ve denetimi alanında birçok araştırma yapılmıştır. Ancak, eğitim - öğretim uygulamalarının odak noktasını oluşturan öğretim programlarının değerlendirilmesi ve eğitim araçlarının eğitime katkısıyla ilgili araştırmalara büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır.
        Ülkemizin sosyal, ekonomik, kültürel ve politik farklılığından etkilenen vatandaşlarımızı, “Devleti, ülkesi ve milletiyle bir bütünlük”te birleştirmeyi gerçekleştirmek için kurulan ilköğretim kurumlarının varlığını sürdürmesi ve etkili olması, amaçlarını gerçekleştirme derecesi ile orantılıdır.  İlköğretim kurumları var oluş sebebi olan amaçlarının gerçekleşme derecesini bilmek ve sürekli takip etmek mecburiyetindedir.

sosyal bilgiler konusu sosyal bilgiler konusu sosyal bilgiler konusu